Proběhlé akce

Co je psychoterapie?

Petr Knotek vystudoval filosofii a kulturologii a pak několik let učil na humanitním gymnáziu. Poté se věnoval managementu a působil na různých manažerských pozicích v oblasti HR a provozního managementu. Znalosti si doplnil studiem MBA, rekvalifikací pro HR management a dalším manažerským vzděláváním. Dalším jeho působištěm byl consulting. Jako lektor a konzultant působil více jak 15 let v desítkách firem a organizací, kde školil hlavně strategický, projektový a people management. Dnes se zabývá především somatickou psychoterapií a v návaznosti na to realizuje také kurzy sebepoznání a sebeřízení. Petr je přesvědčen, že každý se může naučit žít smysluplnější život a zlepšit tak byť o malý kousek svět kolem nás. 


ETIKA DNEŠKA

přednášející: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

V pořadí druhá přednáška z cyklu Humanitních dýchánků se uskutečnila 3. 12. od 17:00. Hostem byla prof. Hogenová, která se dlouhodobě věnuje etickým otázkám dneška.


SIBIŘSKÁ ANABÁZE ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ 

a její význam pro vznik Československa 


přednášející: doc. PhDr. Jan Galandauer, DrSc.

Jan Galandauer (narozen 29. září 1936), jeden z nejznámějších českých historiků konkrétně zabývající habsburskou monarchií a začátkem první republiky. Také je autorem mnoha knih, které jsou nejčastěji zaměřené na tato historická období. Dvě díla z mnoha, která nejlépe interpretují historické zaměření, viz Vznik Československé republiky 1918: Programy, projekty, předpoklady (rok vydání 1988) nebo Osud trůnu habsburského (rok vydání 1986). V letech 1990-2002 pracoval ve VHÚ (Vojenský historický ústav Praha). V současné době je hostem mnoha přednášek.

Jakub K. (tercie