Proběhlé akce

ETIKA DNEŠKA

přednášející: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

V pořadí druhá přednáška z cyklu Humanitních dýchánků se uskutečnila 3. 12. od 17:00. Hostem byla prof. Hogenová, která se dlouhodobě věnuje etickým otázkám dneška.


SIBIŘSKÁ ANABÁZE ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ 

a její význam pro vznik Československa 


přednášející: doc. PhDr. Jan Galandauer, DrSc.

Jan Galandauer (narozen 29. září 1936), jeden z nejznámějších českých historiků konkrétně zabývající habsburskou monarchií a začátkem první republiky. Také je autorem mnoha knih, které jsou nejčastěji zaměřené na tato historická období. Dvě díla z mnoha, která nejlépe interpretují historické zaměření, viz Vznik Československé republiky 1918: Programy, projekty, předpoklady (rok vydání 1988) nebo Osud trůnu habsburského (rok vydání 1986). V letech 1990-2002 pracoval ve VHÚ (Vojenský historický ústav Praha). V současné době je hostem mnoha přednášek.

Jakub K. (tercie